Oudervergaderingen

Minsten driemaal per jaar is er een oudervergadering waarop alle ouders en begeleiders van harte worden uitgenodigd.

Deze vergadering is een plek waar ouders en begeleiders tezamen een waaier van schoolaangelegenheden bespreken. Er zijn vaste items zoals informatie over de schoolwerking en een overzicht van de werkgroepen, maar ook bijvoorbeeld de algemene werking van de school en de besteding van de fondsen van de oudervereniging worden hier besproken.

Als teken van de betrokkenheid van de ouders bij onze school en omdat het grote engagement van ouders in de schoolwerking het nodige overleg en afspraken vereist, wordt iedereen zijn aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Wens je een item toe te voegen aan de agenda, heb je vragen of opmerkingen? Mail naar ouderwerking@dagpauwoog.be.

Wie zoekt, die vindt.

Geef hieronder uw zoekterm in.