Kinderparlement

In elke leefgroep bespreken de leerlingen één keer per week of er problemen zijn in de klas of op school. Als er knelpunten zijn in de klas, zoeken ze een oplossing en maken ze afspraken. Die bespreking gebeurt in het Kabinet.

Soms komen er in het Kabinet knelpunten aan bod die de hele school aanbelangen. Die worden dan in het Kinderparlement besproken. Eén keer per maand vaardigt elke leefgroep 2 leerlingen af. Die bespreken onder leiding van de directeur de verschillende onderwerpen.

Er zijn drie soorten vragen:

  • Heb ik een vraag?
  • Wat loopt minder goed op onze school?
  • Wat loopt goed op onze school?

De leerlingen en de directeur komen samen tot een besluit. Er wordt een verslag gemaakt en elk besluit wordt aan iedereen op school meegedeeld. De beslissingen gelden voor de hele school ook voor en na de schooltijd. Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan het kinderparlement, vaardigt de leefgroep telkens andere kinderen af. Zo leren de kinderen hoe democratie werkt.

  • De begeleiders brengen de besluiten van het Kinderparlement ter sprake tijdens hun wekelijks Kabinet. Ze houden de verslagen bij in een kaft.
  • Op het wekelijks forum worden deze besluiten voorgelezen voor alle kinderen en ouders.
  • Tijdens de teamvergaderingen worden er daarnaast samen met alle begeleiders besluiten genomen als de kinderen zelf géén oplossing konden vinden.
  • De besluiten komen op de website.

Het Kinderparlementlied

Op de tonen van ‘Al die willen te kaap’ren varen’.

Alle kinderen in ’t parlement
Hebben inspraak in ’t schoolbeleid
Heb j’ een vraag, een zon, een wolk

Dan kan je meedoen
Dan kan je meedoen

Heb j’ een vraag, een zon, een wolk
Dan kan je ze’tlen in ‘t parlement.

Verslagen

Hieronder vind je de verslagen van het Kinderparlement.

Mei 2015
Maart 2015
Februari 2015
November 2014 (2)
November 2014 (1)
September 2014
Juni 2014
Mei 2014
Januari 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Mei 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
Mei 2011
April 2011

Wie zoekt, die vindt.

Geef hieronder uw zoekterm in.