Kabinet

Medezeggenschap en betrokkenheid. Kinderen bloeien open als ze voelen dat hun mening meetelt, dat ze serieus worden genomen. Het gevoel dat ze invloed kunnen uitoefenen en dat ze voor vol aanzien worden, stimuleert hem om verantwoordelijkheden in de leefgroep op te nemen. Eén keer per week is er in de leefgroep een kort Kabinet. Kinderen mogen via de kabinetbus hun bedenkingen en vragen bussen. Samen met  de begeleiders worden deze bedenkingen en vragen besproken en worden er nieuwe  afspraken gemaakt  in de leefgroep. Deze afspraken worden genoteerd in een schrift. Onderwerpen die de school aanbelangen en niet enkel de leefgroep worden  meegenomen naar het kinderparlement.

Wie zoekt, die vindt.

Geef hieronder uw zoekterm in.