Visie

De visie van onze school

Leefschool Dagpauwoog, leren door ervaren

“Als je een schip wil bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.”
Antoine de Saint-Exupéry

Een Leefschool, een school om te leven

Kinderen hebben een natuurlijk drang tot leren, gedreven door hun verwondering. Het is de taak van het onderwijs om te helpen deze natuurlijke creativiteit en leergierigheid nog verder te stimuleren en te ontwikkelen. Elk kind is hierin uniek, en heeft dan ook een eigen aanpak nodig. Maar ook elk kind kan op zijn manier bijdragen aan het leren van de anderen. In leefschool Dagpauwoog werken we hier elke dag samen aan. In deze tekst willen we u verder informeren over onze uitgangspunten en ook over de manier waarop we onze ideeën in de praktijk omzetten.

Wie wil leren moet zich eerst thuis voelen

Een leefschool vormt een warme en huiselijke omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Dat zie je aan de inrichting van de klassen, die de gezelligheid van een woonkamer hebben. Veiligheid en geborgenheid zijn immers de basisvoorwaarden om ergens te kunnen aarden, een goede relatie aan te gaan en te leren. De scheiding tussen school en thuis is niet even afgebakend als in meer traditionele scholen. Dat merk je ook als ouder. Je bent welkom op de speelplaats, tijdens de kring, of om mee te helpen bij de projecten.

We leren met elkaar en van elkaar

We werken met leefgroepen in graadsklassen, waar kinderen van twee leeftijden samen zitten. Op die manier stimuleren we het leren van elkaar. Het sociale aspect, of het Wij-gevoel zorgt voor een grote verbondenheid. Een sterk sociaal weefsel maakt dat de school niet alleen een plaats of een gebouw is, maar vooral een netwerk van relaties. De kinderen, de ouders, de grootouders, de begeleiders, de directie: we maken allemaal samen de school.

Via de methode van de Axenroos hebben we een manier om te communiceren over het eigen gedrag en gevoelens of die van anderen. Dat helpt om conflicten op een respectvolle manier op te lossen.

Op vrijdag is er een forum waar de kinderen aan elkaar tonen waarmee ze bezig zijn, wat ze geleerd hebben of waar ze hun eigen creatieve expressies aan elkaar brengen. Zo leert iedereen elkaar ook beter kennen en vormen we een echte gemeenschap.

Leren is zelf kiezen

De kinderen kiezen in groep een project waarrond zij een geruime tijd willen werken. Omdat dit project gedragen wordt door de groep is de betrokkenheid heel groot. Dat wil zeggen dat het leren vertrekt vanuit de intrinsieke motivatie en interesses van de kinderen. De kinderen stellen samen met de begeleider leerdoelen op en bekijken op welke manier de vragen die ze zich stellen kunnen beantwoordt worden in een eindproduct. Het evalueren van dit project is ook een belangrijk leermoment.

Leren door ervaren

Onze methode werkt ervaringsgericht, wat wil zeggen dat leren zo veel als kan concreet wordt gemaakt. We gaan op onderzoek uit. Hierbij is de school open naar de samenleving: interessante mensen worden uitgenodigd om samen met te kinderen aan het project te werken. Of wij gaan zelf ergens op bezoek om te kijken op welke manier de realiteit in elkaar zit. Het liefst hebben we dat onze projecten ook iets nalaten aan de samenleving, dat wat wij doen de wereld waarin we leven ook een beetje beter maakt. We leren de kinderen om open te staan voor andere visies, ideeën, meningen of culturen.

Iedereen is uniek en leert op zijn manier

In onze school erkennen we dat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft en bijgevolg ook zijn eigen unieke manier om te wereld te bevatten. We zetten dan ook erg in op differentiatie en zelfstandig werk. Via contractwerk bepaalt elk kind voor een stuk zijn eigen leertraject, hierbij geholpen door de begeleider. Op die manier geven we plaats aan de autonomie, de zelfontplooiing en de eigenheid van elk kind.

Een mooie, groene en rustige omgeving waar iedereen welkom is.

We zijn heel trots op ons mooie terrein, een plek waar het goed vertoeven is. Waar je kampen kan bouwen, waar er een moestuin is, waar er konijnen, geiten en kippen rondlopen. Waar er ruimte is om te ravotten en te spelen. Waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Waar kinderen en ouders na school soms echt niet naar huis te krijgen zijn…

Wie zoekt, die vindt.

Geef hieronder uw zoekterm in.