Leefgroepen

In onze school zijn er vijf leefgroepen: de allerkleinsten, de kleuters, de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar, de kinderen van het derde en vierde leerjaar en tot slot de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Per leefgroep zijn er twee begeleiders, behalve in leefgroep 5. Alle kinderen beginnen in hun leefgroep eerst als jongste, daarna schuiven ze op naar de oudsten van hun leefgroep. Voor uitleg kunnen kinderen niet alleen terecht bij de begeleiders, er is ook vaak een oudere klasgenoot. Zo leren de oudsten zorg dragen voor de kleineren en groeit er een band tussen alle kinderen op school. Op de speelplaats speelt iedereen samen, ook met kindjes die jonger of ouder zijn. Broertjes en zusjes houden contact en maken vriendjes met iedereen.

Elke leefgroep start ‘s ochtends met een kringgesprek. De kinderen vertellen wat hen bezighoudt. Ook de ouders zijn welkom in de kring. Elke dag leidt een ander kind het gesprek. Daarna volgt de planning van de dag, rekening houdend met de leerstof en het lopende project. De voormiddag kan bestaan uit instructie, individueel zelfstandig werk, vrije werktijd of bij de kleuters hoekenwerk. In de namiddag werkt de hele leefgroep aan het project.

Leefgroep 1

Instappers en 1ste kleuterklas

Begeleiders: Elsje

Leefgroep 2

2de en 3de kleuterklas

Begeleiders: Els en Joyce

Leefgroep 3

1ste en 2de leerjaar

Begeleiders: Thaïs en An

Leefgroep 4

3de en 4de leerjaar

Begeleiders: Michel & Karen

Leefgroep 5

5de en 6de leerjaar

Begeleiders: Nelleke en Sarah