leefschool dagpauwoog

Teamvergadering

Het team is de motor van de schoolwerking. De teamvergadering met begeleiders en directie gaan door om de veertien dagen op maandag na schooltijd. Het team bespreekt dan alle pedagogische en didactische zaken, en maakt praktische en organisatorische afspraken. Dit wekelijks overleg zorgt voor continuïteit, uniformiteit en kwaliteit in de leefschool.

De ouders steunen de schoolwerking vanuit de werkgroepen. Elke werkgroep bepaalt zelf zijn agenda en zijn manier van werken. De werkgroepen doen altijd iets concreet: een feest organiseren, een klusjesdag, een kijkdag, Pluishuis, kerstmarkt, enzovoort. Dat vergt natuurlijk altijd heel wat overleg, maar laat ons zeggen dat de meeste mensen liever 'iets willen doen' dan 'veel vergaderen'. Drie keer per jaar is er een oudervergadering om samen met de ouders de schoolwerking te bespreken. Die agenda van de oudervergadering wordt in overleg tussen het agendateam en het team van de begeleiders voorbereid.

Ook met de kinderen is er veel overleg. Er is elke dag werkoverleg na de kring. Er is veel overleg voor ze een project kiezen en eens de keuze gemaakt bepalen ze samen welke doelen ze stellen. Problemen in de leefgroep worden samen besproken in een bijeenkomst die wij  het kabinet noemen en afspraken die de hele school aanbelangen worden besproken in het kinderparlement.

Waar al dit overleg toe leidt... leest u op al de andere pagina's van deze website. Want achter elke tekst, foto, verhaal of tekening schuilen steeds een aantal mensen die daar samen over nagedacht en aan gewerkt hebben.