leefschool dagpauwoog

Mens en maatschappij-beeld

Leefschool Dagpauwoog voedt kinderen op tot mensen die

 • normen en waarden hebben en daar naar leven
 • hun gevoelens kunnen en durven uiten
 • zich goed voelen in hun vel en
 • zichzelf zijn
 • hun eigen gaven en tekorten kennen en leren gebruiken
 • de gaven en tekorten van anderen kennen en respecteren
 • open staan en nieuwsgierig zijn
 • initiatief nemen
 • hun mening durven zeggen
 • zorg dragen voor andere mensen, voor de natuur en voor materiaal

 

Leefschool Dagpauwoog werkt aan een maatschappij waarin mensen

 • samenwerken
 • tolerant en verdraagzaam zijn
 • open en respectvol zijn
 • kritisch zijn
 • voor het milieu zorgen
 • medezeggenschap krijgen
 • dynamisch, creatief en flexibel zijn
 • volwassenen en kind gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig, behandelen