leefschool dagpauwoog

Doorlichting

De doorlichtingsverslagen vind je terug op de site van de onderwijsinspectie.

Hieronder alvast de waardering van onze afgevaardigde bestuurder van ons eigen net van het Gemeenschapsonderwijs.