leefschool dagpauwoog

CLB

Leefschool Dagpauwoog werkt samen en doet beroep op

CLB Lier
Berlaarsestraat 29, 2500 Lier
tel: 03 480 68 10
e-mail: info@goclblier.be

Het CLB heeft als opdracht de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van de leerlingen te behouden en te bevorderen. In de afsprakennota van het CLB staat meer informatie over hoe de samenwerking met onze school verloopt. Voor verdere informatie kunt u doorklikken naar www.goclblier.be

Het medisch toezicht valt ook onder werking van het CLB. Elk jaar krijgen de leerlingen van de tweede kleuterklas en van het vijfde leerjaar een gratis uitgebreid medisch onderzoek ("algemeen consult"). Dit medisch onderzoek gebeurt door de arts.
De kinderen van de eerste kleuterklas, het eerste en het derde leerjaar krijgen elk jaar een gratis beperkt onderzoek ("gericht consult"). Ook de nodige vaccinaties kunnen door de arts van het CLB worden gegeven tijdens deze onderzoeken, uiteraard steeds na toestemming van de ouders.

De medewerkers van het CLB voor Leefschool Dagpauwoog zijn:

Functie Naam Tel e-mail Bereikbaar
CLB Arts Kirsten De Groof 03/480 68 10 kirsten.degroof@goclblier.be Alle dagen behalve op woensdag namiddag.
Psycho pedagogisch consulent Marlies Van Kerckhoven 03/490 00 41 marlies.vankerckhoven@golblier.be Enkel op dinsdag. Wel altijd via e-mail.
Maatschappelijk werker Eline Van Meir 03/490 00 46 eline.vanmeir@goclblier.be Alle dagen.
Verpleegkundige Elly De Jonghe 03/490 00 79 elly.dejonghe@goclblier.be Alle dagen.